Jab chaha jazbaat se khelliye
jab chaha dil tod dia
Hum ne bhi aise logon se milna julna chod dia