Bhigte rahte hai, barish me aksar
Kabhi mangi kisi se, panah nahi!
Hasrate puri na ho, toh na sahi!
Par khwab dekhana, koi gunah toh nahi..