Jevan ke kisi bhi dukh sukh mein,
Woh mere saath shareek nahi,
Hum dono mein ek rishta hai,
Par jazboon ki tehreek nahi.