Sardar talking on cell.
2ND Sardar: Kis se baat kar raho ho?
1ST : Biwi se…
2ND : Itne… pyaar se?
1ST : Tumhari hai…