Thappar Maarnay par NaraZ Wife se Husband bola:

“Aadmi ushi ko marta hai jis se Pyar kerta hai.”

Wife ne Husband ko 2 thappar maray aur Boli

“Aap kya samajhtay hain main Aapse Pyar nahi kerti”