No shadows 2 depress u
Only joys 2 surround u
Many friends 2 luv u
God himself 2 bless u
These r my wishes 4 u
For today, tomorrow & everyday

Happy Valentine Day!